Voľby do Európskeho parlamentu 2019

------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie  oznámenia

------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 349/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 13. apríla 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Oznámenie počtu obyvateľov - nové voľby

Oznámenie o určeni počtu poslancov - nové voľby

-------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov poslanec

Informácie pre voliča 

Oznámenie počtu obyvateľov obce

Oznámenie o určení počtu poslancov a o určení volebných obvodov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisiepre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

-------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú 4. novembra 2017.                                                       

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja                                            

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva 

Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov                                   

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 Informácie pre voliča                                                                                               

07.07.2017 - Úradná tabuľaVZN obce Bobrovček 3/2014                                                                               

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Bobrovček.

 

VZN obce Bobrovček                                                                                          

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014.

 

VZN obce Bobrovček 2/2013                                                                                
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Návrh VZN obce Bobrovček                                                                                                        
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.                                                     


 

 VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch naNávrh rozpočtu obce Bobrovček                                                                                               
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Bobrovček na roky 2014 - 2016


 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia