Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú 4. novembra 2017.                                                       

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja                                            

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva 

Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov                                   

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 Informácie pre voliča                                                                                               

07.07.2017 - Úradná tabuľaVZN obce Bobrovček 3/2014                                                                               

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Bobrovček.

 

VZN obce Bobrovček                                                                                          

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014.

 

VZN obce Bobrovček 2/2013                                                                                
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Návrh VZN obce Bobrovček                                                                                                        
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.                                                     


 

 VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch naNávrh rozpočtu obce Bobrovček                                                                                               
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Bobrovček na roky 2014 - 2016


 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia