Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Uverejnenie výsledkov volieb

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov poslanec

 

Informácie pre voliča 

 

Oznámenie počtu obyvateľov obce

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o určení volebných obvodov

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisiepre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

 

 

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú 4. novembra 2017.                                                       

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja                                            

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva 

Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov                                   

25.09.2017 - Úradná tabuľa

 Informácie pre voliča                                                                                               

07.07.2017 - Úradná tabuľaVZN obce Bobrovček 3/2014                                                                               

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Bobrovček.

 

VZN obce Bobrovček                                                                                          

15.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014.

 

VZN obce Bobrovček 2/2013                                                                                
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Návrh VZN obce Bobrovček                                                                                                        
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.                                                     


 

 VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch naNávrh rozpočtu obce Bobrovček                                                                                               
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Bobrovček na roky 2014 - 2016


 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia