Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
8/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 2020 (2.1 MB) Obec Bobrovček DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400,- EUR 2.04.2020 2.04.2020
7/2020 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra (9.95 MB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. viď zmluva 26.03.2020 26.03.2020
6/2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (353 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa a.s. 3,25 EUR 31.01.2020 31.01.2020
5/2020 Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk (101 kB) Obec Bobrovček WEBY GROUP, s.r.o. viď zmluva 16.01.2020 31.01.2020
4/2020 Dohoda č.20/22/012/1 (399 kB) Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM -- 16.01.2020 31.01.2020
3/2020 Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (45 kB) Obec Bobrovček WEBY GROUP, s.r.o. -- 31.12.2019 10.01.2020
2/2020 ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (220 kB) Obec Bobrovček WEBY GROUP, s.r.o. viď zmluva 31.12.2019 10.01.2020
1/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (259 kB) Obec Bobrovček ARRIVA Liorbus, a.s. 73,86 EUR/mes. bez D 9.01.2020 10.01.2020
3/2019 Dodatok č. 12 k mluve o dielo (467 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď zmluva 27.12.2019 28.12.2019
3/2019 Dodatok č. 12 k mluve o dielo (467 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď zmluva 27.12.2019 28.12.2019
2/2019 Zmluva o nájme (151 kB) Alena Kubečková POKR Obec Bobrovček viď zmluva 11.06.2019 11.06.2019
1/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 2019 (2.22 MB) Obec Bobrovček DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400,- EUR 1.04.2019 1.04.2019
5/2018 Dodatok č. 11 k zmluve o dielo (496 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď zmluva 28.12.2018 28.12.2018
4/2018 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.83 MB) Obec Bobrovček ARRIVA Liorbus, a.s. 73,86 EUR/mes. bez D 12.11.2018 12.11.2018
3/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov (170 kB) Obec Bobrovček Stredoslovenská distribučná, a.s. -- 13.08.2018 13.08.2018
2/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.93 MB) Obec Bobrovček DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400,- EUR 27.03.2018 5.04.2018
1/2018 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy (306 kB) Martin Tekeljak Obec Bobrovček -- 29.01.2018 29.01.2018
4/2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.82 MB) Obec Bobrovček ARRIVA Liorbus, a.s. 73,86 EUR/mes. bez D 4.12.2017 4.12.2017
3/2017 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (275 kB) Obec Bobrovček Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 500,- EUR bez DPH 20.11.2017 23.11.2017
2/2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK (661 kB) Obec Bobrovček CESTY SK s.r.o., Mojmírova č. 8, 040 01 Košice 52 352,28 € s DPH 21.09.2017 22.09.2017
1/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.9 MB) Obec Bobrovček Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,- EUR 5.06.2017 5.06.2017
9/2016 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.81 MB) Obec Bobrovček ARRIVA Liorbus, a.s. 73,86 EUR bez DPH 29.12.2016 2.01.2017
8/2016 Dodatok č. 9 k zmluve o dielo (400 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď zmluva 8.12.2016 8.12.2016
7/2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (165 kB) Obec Bobrovček Ing. Zdenka Richterová audítor 350,- EUR 28.11.2016 5.12.2016
6/2016 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci (3.02 MB) Obec Bobrovček DataCentrum elektronizície územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 12.10.2016 20.10.2016
5/2016 Zmluva o odpadoch (2.16 MB) Obec Bobrovček ENVI-PAK, a.s. viď zmluva 1.06.2016 6.06.2016
4/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (1.48 MB) Obec Bobrovček ENVI-PAK, a.s. 0,00 EUR 18.03.2016 5.05.2016
3/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (2.16 MB) Obec Bobrovček Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700,00 EUR 11.04.2016 11.04.2016
2/2016 Dohoda č. 15/§52a/2016/NP (5.63 MB) Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 487,74 EUR 13.01.2016 14.01.2016
1/2016 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (4.81 MB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. 78,00 € s DPH 7.01.2016 7.01.2016
6/LM/2016 Zmluva o preprave osôb (1.16 MB) Obec Bobrovček ARRIVA Liorbus, a.s. 73,86 EUR/mes. bez D 21.12.2015 21.12.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (223 kB) Obec Bobrovček Ing. Zdenka Richterová audítor 350,00 EUR 16.11.2015 19.11.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (394 kB) Obec Bobrovček Ing. Zdenka Richterová audítor 350,00 EUR 21.08.2015 21.08.2015
Dohoda o postúpení práv a povinností (311 kB) Martin Tekeljak Obec Bobrovček -- 30.07.2015 30.07.2015
č. O/024/2015 ZMLUVA O DIELO (460 kB) Obec Bobrovček METAL SERVIS Recycling s. r. o. podľa čl. 6 zmluvy 22.06.2015 23.06.2015
tz2015-05-25bt7 Zmluva o aktualizácii dát katastra (2.22 MB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. podľa čl. 4 zmluvy 1.06.2015 1.06.2015
tz2015-05-25bt8 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (4.84 MB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. podľa čl. 4 zmluvy 1.06.2015 1.06.2015
Dodatok č.8 k Zmluve o dielo (301 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. 7,00 EUR 14.05.2015 14.05.2015
Dohoda o vzájomnom usporiadaní záväzkov (364 kB) Obec Bobrovček, Pavlova Ves, Liptovské Beharovce podľa dohody 27.04.2015 27.04.2015
5/LM/2015 Zmluva o preprave osôb (1.18 MB) Obec Bobrovček SAD LIORBUS, a.s. 73,86 EUR/mes. bez D 22.12.2014 22.12.2014
Zmluva o budúcej zmluve (146 kB) Boris Kmeť Obec Bobrovček -- 21.08.2014 21.08.2014
16092014 Dodávka pitnej vody (1.31 MB) Obec Bobrovček LVS a.s., Revolučná 595, Liptovvský Mikuláš 1,0922 EUR/m3 23.06.2014 23.06.2014
140/2014 Kúpna zmluva (344 kB) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Bobrovček 55437 17.04.2014 22.04.2014
Dodatok č.3 Zmluva o aktualizácii programov A/121/04/2009 (428 kB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. podľa zmluvy 7.04.2014 7.04.2014
Dohoda č. 3/§12/MOS/2014/OBEC o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (138 kB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM Obec Bobrovček -- 31.01.2014 31.01.2014
Dodatok č.7 k zmluve o dielo OZO, a.s. (397 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. v zmysle dodatku 27.12.2013 30.12.2013
4/LM2014 Zmluva o preprave osôb (1.17 MB) Obec Bobrovček SAD LIORBUS, a.s. 73,86 RUR bez DPH / 12.12.2013 30.12.2013
-- Dohoda o vzájomnom vysporiadaní (182 kB) Obec Bobrovček EKO SVIP s.r.o. Sabinov -- 6.11.2013 7.11.2013
-- Darovacia zmluva (186 kB) Obec Bobrovček ELTEK s.r.o., Liptovský Hrádok 500,- EUR 7.08.2013 7.08.2013
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve č. A/121/04/2009 (93 kB) Obec Bobrovček TOPSET Solution s.r.o. -- 8.07.2013 8.07.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme (119 kB) Matej Krčah Obec Bobrovček -- 17.06.2013 20.06.2013
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa (218 kB) Anna Chebeňová Obec Bobrovček 11.04.2013 11.04.2013
4305180613 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (184 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa, a.s. 9,75 EUR 11.02.2013 14.02.2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. A/121/04/2009 Zmluva o aktualizácii programov (121 kB) Obec Bobrovček TOPSET Solutions s.r.o. podľa zmluvy 28.01.2013 28.01.2013
EN: 2140.2012.14716 ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY (467 kB) Obec Bobrovček Stredoslovenská energetika, a.s. podľa zmluvy 24.01.2013 24.01.2013
Zmluva o elektronickej komunikácii Zmluva o elektronickej komunikácii (275 kB) Obec Bobrovček Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. -- 21.01.2013 24.01.2013
Zámenná zmluva Zámenná zmluva (263 kB) Mária Vaškebová, Peter Lorinčák Obec Bobrovček -- 21.01.2013 21.01.2013
TP4041106346911 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiab (318 kB) Obec Bobrovček Slovak Telekom, a.s. 14,39 EUR/mes 7.01.2013 10.01.2013
7/LM/2013 Zmluva o preprave osôb (93 kB) Obec Bobrovček SAD LIORBUS, a.s. 73,86 EUR/mes bez DP 10.01.2013 10.01.2013
Dodatok č. 6 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov (28 kB (87 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď dodatok 28.12.2012 31.12.2012
1079062185 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (139 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa 130,05 EUR 11.12.2012 13.12.2012
4305182212 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (55 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa a.s. 9,75 € 30.11.2012 30.11.2012
Dodatok č. 1/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť (80 kB) Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš -- 30.11.2012 30.11.2012
4305181912 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (57 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa 9,75 € 28.06.2012 2.07.2012
zmluva p.z.č. 116/1990 zb Nájomná zmluva (3.16 MB) Matej Krčah Obec Bobrovček 5 €/ m2 28.06.2012 28.06.2012
č. 257/§ 52/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť (429 kB) Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš -- 27.06.2012 28.06.2012
2324 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - verejé osvetlenie (171 kB) Obec Bobrovček Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina --- 18.06.2012 26.06.2012
2329 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - obecný úrad (172 kB) Obec Bobrovček Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina --- 18.06.2012 26.06.2012
2320 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - kultúrny dom (172 kB) Obec Bobrovček Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -- 18.06.2012 26.06.2012
Zmluva - sponzorstvo DHZ (36 kB) REALTY FINANCIAL SERVICE s.r.o. Obec Bobrovček 150,- € 21.05.2012 25.05.2012
101-24-2065/2012 Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností (82 kB) Obec Bobrovček Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18,00 EUR 3.04.2012 10.04.2012
4305121912 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (58 kB) Obec Bobrovček Komunálna poisťovňa 9,75 EUR 2.03.2012 5.03.2012
č. 255/§ 52/2012/NP V2 DOHODA o príspevku na aktivačnú činnosť (428 kB) Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš --- 27.02.2012 29.02.2012
Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov (28 kB) Obec Bobrovček OZO, a.s. viď dodatok 30.12.2011 4.01.2012
Protokol č. 58/2011 Protokol o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov (51 kB) Obec Bobrovček SR - Obvodný úrad Žilina --- 19.12.2011 20.12.2011
172/LM/2011 Zmluva o vykonávaní prímestskej autobusovej dopravy v záujme obce. (96 kB) Obec Bobrovček SAD LIORBUS, a.s. 73,86 EUR/mesiac + a 7.12.2011 12.12.2011
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia